Keresés
show

M0024
Diagnosztikai berendezések

AS index : M0024

Brand new AS-PL Starters and alternators tester

STANDARD LINE

Producer: MSG

Replacement for:


Urządzenie diagnostyczne do testowania rozruszników i alternatorów 12/24V

Test bench for starters and alternators 12/24V

---PL---
M0024 jest to urządzenie przeznaczone do szybkiej i dokładnej diagnostyki alternatorów oraz rozruszników bez użycia dodatkowych przyrządów pomiarowych. Stanowisko diagnostycznie pozwala testować alternatory pod obciążeniem do 100A, regulatory napięcia oraz rozruszniki 12/24V na biegu jałowym, co umożliwia przetestowanie większości dostępnych alternatorów oraz rozruszników do samochodów osobowych pod kątem sprawności. Poprzez podłączenie drugiego akumulatora do specjalnych gniazd w obudowie urządzenia można uzyskać zasilanie 24V, rozwiązanie to pozwala na używanie drugiego akumulatora tylko w razie potrzeby. Charakterystyczną cechą tego stanowiska diagnostycznego są niewielkie wymiary, co pozwala rozszerzyć zakres zastosowania : od małych pomieszczeń serwisowych do specjalistycznych punktów sprzedaży oraz firm zajmujących się regeneracją lub naprawą alternatorów i rozruszników. Szczegółowe dane techniczne, dostępne są w załączonej instrukcji obsługi.
---ENG---
M0024 is designed for quick and quality diagnostics of automotive alternators and starters without the use of additional measuring devices. The test bench enables to test alternators under load of up to 100A, regulators and starters in idle running mode, which is enough to check most the avaible alternators and starters for passenger cars. Connection of the second battery is conducted from outside to the terminals on the test bench body to achieve power supply of 24V for more convenient connections. Thus usage of the second battery is optional.Small size is a distinctive feature of the bench which gives an opportunity to us it in different premises ranging from small workshops to large specialized car accessories shops and service centers. Detailed technical data are available in the attached user manual.


User manual
Instrukcja obsługi

Referenciaszám (1)

MS004COM MSG