Keresés
show

M0021
Diagnosztikai berendezések

AS index : M0021

Brand new AS-PL Tester for alternator stator

STANDARD LINE

Producer: MSG

Replacement for:


Tester diagnostyczny do uzwojeń stojana i mostków diodowych.

Tester for diagnostics of stator windings and diode bridges.

---PL---
Tester diagnostyczny M0021 to urządzenie łączące dwa przyrządy: tester diagnostyczny do sprawdzania uzwojeń stojana i mostków diodowych oraz tester mostków diodowych alternatorów samochodowych. Urządzenie, opracowane z myślą o potrzebach stacji serwisowych, cechuje się niewielkimi rozmiarami i wagą. Urządzenie umożliwia diagnostykę uzwojeń stojana i mostków diodowych bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi diagnostycznych i pomiarowych. Diagnostyka uzwojeń stojana odbywa się poprzez automatyczną identyfikację fazy połączenia, badanie integralności uzwojeń, pomiar „asymetrii” pomiędzy fazami. Tester umożliwia wykrycie następujących usterek uzwojeń stojana:
- zwarcie międzyzwojowe;
- zwarcie międzyfazowe;
- przebicie fazy na obudowę;
- zanik fazy.
Diagnostyka mostków diodowych odbywa się przez podłączenie diod do obwodu i pomiar wydajności obwodu. Dane uzyskiwane podczas diagnostyki, wyświetlane są na dotykowym wyświetlaczu LCD w czasie rzeczywistym. Sprawdzanie stojana lub mostka diodowego trwa mniej niż minutę.

---ENG---
Tester M0021 is used for diagnostics of stator windings and diode bridges. The device has small dimensions and a light weight, it was developed according to the requirements of actual service stations. The feature of the tester is diagnostics of stator windings and diode bridges with no additional testing and measuring devices. Diagnostics of stator windings is carried out through automatic identification of phase connection, detecting winding integrity and measuring the difference in phase distortion. The device detects the following stator winding failures:
- inter-turn fault;
- inter-winding fault;
- winding breakdown to alternator body;
- open-phase fault.
Diagnostics of diode bridges involves establishing of circuit connection of diodes and measuring their operability. Diagnostic mode data appear on LCD display in real time. Stator or diode bridge testing lasts less than a minute.
Instrukcja obsługi
User manual

Referenciaszám (3)

UD03272M AS-PL
UD03455M AS-PL
MS014 MSG